Статті

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Як швидко запатентувати винахід?

Насамперед необхідно провести пошуки, щоб виявити новизну і визначити винахідницький рівень технічного рішення. На основі результатів пошуків, можл...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Навіщо потрібні патенти на винаходи

На даний момент патенти потрібні для: Захисту вашої продукції від копіювання нечесними конкурентами; Успішної реалізації своїх складових, що входят...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Послуги з патентування винаходів

Кожен з нас є своєрідною, креативною і унікальною особистістю, а також у багатьох з нас є геніальні ідеї, що дозволяють спрощувати і вдосконалювати...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Види товарних знаків. Словесні

Всі товарні знаки призначені для виконання однакових функцій і мають ряд загальних характеристик, але в той же час всі вони досить різноманітні. Іс...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Припинення дії товарного знака

Реєструючи товарний знак, підприємець стає первинним власником і отримує виняткове право на використання зареєстрованого товарного знака. Існує кіл...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Міжнародні патенти на винаходи

Якщо ви вже запатентували свій винахід, то для вас є можливість суттєво посилити рівень його захисту, отримавши патенти на винахід в інших державах...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Коротко про патентування винаходів

Патентування винаходів необхідно, щоб виключити використання винаходів сторонніми особами для отримання комерційної вигоди. Винаходами можуть висту...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Торгова марка – що і навіщо

У 2004 році в Україні почав діяти Цивільний кодекс, згідно з яким в українській юридичній середовищі офіційно з'явилося поняття «Торговельна марка»...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Використання товарних знаків

Використання товарних знаків має на меті одночасне виконання декількох завдань. З точки зору потенційного покупця, товарний знак повинен допомогти ...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Захист авторських, суміжних прав

Захист патентних прав, як і захист суміжних з ними прав інтелектуальної власності (в тому числі захист авторського права), забезпечується передбаче...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Що дає реєстрація торгової марки?

Що дає реєстрація торгової марки? По-перше, ви отримуєте свідоцтво про право власності, що дає вам ряд майнових прав: Безпосереднє право на викорис...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Що є торговою маркою?

Торговою маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка їх комбінація, що дозволяє відрізнити вироблені/надані товари/послуги однією особою від ...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Що таке товарний знак?

Товарний знак - зареєстроване деяке позначення, яке буде поширюватися на загальний обсяг товарів і послуг для його відмінності від інших. Дане позн...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Визначення Патенту

Патент - це документ, що засвідчує авторські права на використання винаходу протягом певного періоду. Зазвичай цей період встановлюється чинним зак...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Хто такий патентний повірений?

Патентний повірений - це особа, яка має висококваліфікований диплом в юридичній сфері і співпрацює з юридичними і фізичними особами, які можуть мат...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Як захистити авторське право?

Авторське право - права, які дозволяють авторам творів, винаходів отримати певну вигоду від напрацювань в області своєї творчої діяльності. Авторсь...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Для чого потрібен Патент

Наявність патенту дає його власникові право забороняти практично будь-яке несанкціоноване використання його інтелектуальної власності іншими особам...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Як зареєструвати торгову марку

Як зареєструвати торгову марку Історія торгової марки почалася в стародавні віки, коли ремісники почали відзначати іменним клеймом свої товари. У...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Процедура реєстрації торгової марки

Торгова марка - це позначення, створене для того, щоб один товар або послуга, пропоновані одним виробником, могли відрізняться від інших товарів і ...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Товарний знак. Основні поняття.

Товарний знак являє собою будь-яке позначення, яке дозволяє відрізнити товари або послуги підприємства від товарів або послуг його, тобто індивідуа...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Торгова марка. Правила реєстрації.

Торгова марка (Trademark) (™) - позначення, «служить для індивідуалізації товарів юридичних осіб або індивідуальних підприємців» Розробка торгової...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Що є винаходом?

Винахід - результат інтелектуальної діяльності людини, технічне рішення, що володіє новизною, винахідницьким рівнем і є промислово придатним. Техні...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Попереджувальне маркування

У більшості випадків біля зареєстрованої торгової марки ви побачите маленьке позначення, це і є попереджувальна маркування. Прикладом такого маркув...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Патент – це охоронний документ

Патент - це охоронний документ, який, перш за все, засвідчує виключне право, авторство і пріоритет винаходу. За допомогою патенту можна отримати ви...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Історія авторських прав

Історія авторського права бере свій початок ще в середні століття. В ті часи попередниками авторського права були так звані привілеї. Привілеї вида...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Найбільш часті вираження плагіату

В принципі поняття плагіату не має певного змісту. Іноді, в деяких випадках, неможливо відокремити плагіат від подібних понять, таких як наслідуван...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

04 Бер

Охорона авторських прав

Для початку слід зрозуміти відмінність між такими поняттями як охорона авторських прав та їх захист. Охорона авторських прав передбачає встановленн...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Види патентів

Патент це охоронний документ, який, перш за все, засвідчує виключне право, авторство і пріоритет винаходу. Залежно від об'єкта патентування залежит...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Оцінка торгової марки

Оцінка торгової марки, найменування фірми, товарного знака, або іншого з характерних ознак товару безпосередньо пов'язана з оцінкою вашого бізнесу ...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Навіщо потрібен патент?

Винахідник не потребує патенту, щоб користуватися своїм винаходом. Він володіє цим правом автоматично, це право на його використання, але лише в то...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Вільне використання творів

Без згоди автора і без виплати винагороди Допускається без згоди автора і без виплати авторської винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені ...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Суб’єктивні авторські права

Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:літературні твори;драматичні і музично-драматичні твори, сценарн...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Суб’єкти авторського права

Початковим суб'єктом авторського права завжди є фізична особа, творчою працею якої створено твір науки, літератури чи мистецтва, а також інша інтел...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Проблеми авторського права

Основна проблема авторського права полягає у створенні правових, майнових та інших умов для ефективної творчої діяльності в різних сферах, таких як

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Авторське право

Авторське право в об'єктивному сенсі - підгалузь цивільного права, що регулює правовідносини, пов'язані зі створенням і використанням (виданням, ви...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Основні функції патентних повірених

Патентний повірений - це фахівець в області прав інтелектуальної власності, склав кваліфікаційні іспити, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на п...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Види інтелектуальних прав

Авторське право Авторським правом регулюються відносини, що виникають у зв'язку зі створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва....

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Патент на промисловий зразок

Промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Промисловий зразок визначає зовнішній вигляд виробу....

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Патент на корисну модель

Корисна модель - це теж результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій технології. Правова охорона корисних моделей і винаходів врегульова...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Процедура патентування в Україні

Патентування – це процедура отримання патенту. Сам патент – це документ, що забезпечує виключне право на використання винаходу протягом обмеженого ...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Функції товарних знаків

1) Функція виділення Використання товарного знака або торгової марки дає можливість виділити конкретного підприємства серед інших. Також це допома...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Застосування товарного знака

Використанням товарного знака вважається його застосування на товари або послуги, для яких цей знак зареєстрований, і/або упаковці товарів правовла...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Товарний знак в СРСР

Порядок набуття права на товарний знак, його використання і захисту визначався національним законодавством. Наприклад, в СРСР постановою Ради Мініс...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Товарний знак в дореволюційній Росії

Товарний знак засвідчує походження товару від відомого торгового або промислового підприємства. Для можливості захисту товарних знаків від підробки...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Товарні знаки в Середні віки

У середні віки з розвитком торгівлі і збільшенням виробництва товарів, вироблених різними гільдіями ремісників і купців, товари стали позначатися с...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Товарні знаки в стародавньому світі

Перші товарні знаки почали наносити ще в стародавньому світі, приблизно за 5000 років до нашої ери. При виробництві глиняного посуду на нього нанос...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Як захистити свої авторські права?

Кожен з людей в якійсь мірі є автором. Деякі пишуть музику або вірші, фотографують, інші створюють різні наукові роботи або пишуть публікації в газ...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Особливості фірмового найменування

Згідно Паризької конвенції про охорону промислової власності, до якої приєдналася і Україна, фірмове найменування поряд з винаходами, корисними мод...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Договори франчайзингу

Відомо, що одним із способів для розвитку ("розкрутки") власного бізнесу, є збільшення ринку збуту своїх товарів (послуг), шляхом створення мережі ...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

28 Лют

Захист промислових зразків

15 грудня 1993 був прийнятий Закон України "Про охорону прав на промислові зразки". Цей Закон з наступними змінами регулює всі відносини, що виника...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

27 Лют

Реєстрація доменних імен UA

Хоча доменне ім'я не відноситься до об'єктів інтелектуальної власності, не можна заперечувати той факт, що воно служить для індивідуалізації особи ...

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

27 Лют

Добре відомі товарні знаки

Поняття «Добре Відомий Товарний Знак» є найбільш спірним питанням в області інтелектуальної власності на сьогоднішній день. Логічно, що концепція х...

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ