Законы / Об охране прав на промышленные_образцы

Об охране прав на промышленные_образцы 313


> порушення прав власника патенту;
право попереднього користування;
компенсації.
 
Розділ VIII
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 28. Державне мито і збори
 
Розмір та порядок сплати державного мита за видачу патентів на промислові зразки визначаються законодавством.
Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу патентів на промислові зразки, зараховуються до Державного бюджету України.
Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.
Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, визначені цим Законом.
Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зокрема на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.
 
Стаття 29. Патентування промислового зразка в іноземних державах
 
1. Будь-яка особа має право запатентувати промисловий зразок в іноземних державах.
 
3. Витрати, пов'язані з патентуванням промислового зразка в іноземних державах, несе заявник чи за його згодою інша особа.
 
Стаття 30. Державне стимулювання створення та використання промислових зразків
 
Держава стимулює створення і використання промислових зразків, встановлює авторам і особам, які використовують їх, пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм інші пільги відповідно до чинного законодавства України.
 
Президент України                                                                                                     Л. КРАВЧУК
 
м. Київ, 15 грудня 1993 року
№ 3688-XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?