Законы / Об охране прав на изобретения

Об охране прав на изобретения 302


ацію державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі, для чого:
 
організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;
 
видає патенти на винаходи і корисні моделі, забезпечує їх державну реєстрацію;
 
забезпечує опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі;
 
здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;
 
 
приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;
 
організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.
 
2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
Стаття 4. Міжнародні договори
 
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про винаходи (корисні моделі), то застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
Стаття 5. Права іноземних осіб та осіб без громадянства
 
1. Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
2. Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих відповідно до закону.
 
Розділ II
ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ
(КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ)
 
Стаття 6. Умови надання правової охорони
 
1. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.
&nbs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?