Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 1


Глава 35
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

     Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності

     1. Право  інтелектуальної  власності  -  це  право  особи  на
результат інтелектуальної,  творчої діяльності або на інший об'єкт
права інтелектуальної власності,  визначений цим Кодексом та іншим
законом.

     2. Право  інтелектуальної   власності   становлять   особисті
немайнові  права  інтелектуальної власності та (або) майнові права
інтелектуальної власності,  зміст яких щодо певних об'єктів  права
інтелектуальної  власності  визначається  цим  Кодексом  та  іншим
законом.

     3. Право інтелектуальної власності  є  непорушним.  Ніхто  не
може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений
у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

     Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та
                 права власності

     1. Право  інтелектуальної власності та право власності на річ
не залежать одне від одного.

     2. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не
означає переходу права власності на річ.

     3. Перехід  права  власності на річ не означає переходу права
на об'єкт права інтелектуальної власності.

     Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності

     1. До  об'єктів  права  інтелектуальної  власності,  зокрема,
належать:

     літературні та художні твори;

     комп'ютерні програми;

     компіляції даних (бази даних);

     виконання;

     фонограми, відеограми,    передачі   (програми)   організацій
мовлення;

     наукові відкриття;

     винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

     компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

     раціоналізаторські пропозиції;

     сорти рослин, породи тварин;

     комерційні (фірмові) найменування,  торговельні марки  (зна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?