Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 301


и
для товарів і послуг), географічні зазначення;

     комерційні таємниці.

     Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності

     1. Суб'єктами  права  інтелектуальної  власності  є:  творець
(творці)   об'єкта   права   інтелектуальної   власності   (автор,
виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті
немайнові  та  (або)  майнові  права   інтелектуальної   власності
відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

     Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права
                 інтелектуальної власності

     1. Право інтелектуальної власності  виникає  (набувається)  з
підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

     Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної
                 власності

     1. Особистими немайновими правами  інтелектуальної  власності
є:

     1) право  на  визнання  людини творцем (автором,  виконавцем,
винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

     2) право   перешкоджати   будь-якому   посяганню   на   право
інтелектуальної   власності,   здатному  завдати  шкоди  честі  чи
репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

     3) інші особисті немайнові права  інтелектуальної  власності,
встановлені законом.

     2. Особисті   немайнові   права   інтелектуальної   власності
належать  творцеві  об'єкта  права  інтелектуальної  власності.  У
випадках,   передбачених   законом,   особисті   немайнові   права
інтелектуальної власності можуть належати іншим особам.

     3. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності  не
залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

     4. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності  не
можуть відчужуватися (передаватися),  за винятками,  встановленими
законом.

&nbs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?