Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 310співавторів,   який  пережив  інших  співавторів,  крім  випадків,
передбачених законом.

     Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності
                 майнових прав інтелектуальної власності на твір

     1. Після   закінчення   строку   чинності    майнових    прав
інтелектуальної  власності  на  твір він може вільно та безоплатно
використовуватися будь-якою особою,  за  винятками,  встановленими
законом.

     Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу
                 твору

     1. Автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у
розмірі  п'яти  відсотків  від  суми  кожного  продажу   оригіналу
художнього   твору  чи  оригіналу  рукопису  літературного  твору,
наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена
сума сплачується продавцем оригіналу твору.

     2. Право, встановлене частиною першою цієї статті, переходить
до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих спадкоємців  і  діє
до  спливу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності
на твір, установленого статтею 446 цього Кодексу.

                             Глава 37
     ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ,
      ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ
                         (СУМІЖНІ ПРАВА)

     Стаття 449. Об'єкти суміжних прав

     1. Об'єктами    суміжних   прав   без   виконання   будь-яких
формальностей щодо цих об'єктів та незалежно від  їх  призначення,
змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження є:

     а) виконання;

     б) фонограми;

     в) відеограми;

     г) програми (передачі) організацій мовлення.

     Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?