Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 311


br />
     1. Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник
фонограми,   виробник   відеограми,   організація   мовлення.   За
відсутності   доказів  іншого  виконавцем,  виробником  фонограми,
відеограми,  програми (передачі) організації  мовлення  вважається
особа,  ім'я (найменування) якої зазначено відповідно у фонограмі,
відеограмі,  їх примірниках  чи  на  упаковці,  а  також  під  час
передачі організації мовлення.

     2. Суб'єктами  суміжних  прав є також інші особи,  які набули
таких прав відповідно до договору чи закону.

     Стаття 451. Виникнення суміжних прав

     1. Право інтелектуальної власності  на  виконання  виникає  з
моменту першого його здійснення.

     2. Право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму
виникає з моменту її вироблення.

     3. Право інтелектуальної  власності  на  передачу  (програму)
організації мовлення виникає з моменту її першого здійснення.

     4. Особа,  яка  має  суміжне  право,  для сповіщення про свої
права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.

     Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт
                 суміжних прав

     1. Майновими  правами  інтелектуальної  власності  на  об'єкт
суміжних прав є:

     1) право на використання об'єкта суміжних прав;

     2) виключне право  дозволяти  використання  об'єкта  суміжних
прав;

     3) право  перешкоджати  неправомірному  використанню  об'єкта
суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних
прав  належать  відповідно   виконавцеві,   виробнику   фонограми,
виробнику   відеограми  чи  організації  мовлення,  якщо  інше  не
встановлено договором чи законом.

     Стаття 453. Використання виконання

&n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?