Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 312


bsp;    1. Використанням виконання є:

     1) доведення  виконання  до  відома  публіки  під  час   його
здійснення;

     2) записування    (фіксування)   виконання   під   час   його
здійснення,  якщо  таке  записування  дає  можливість  сприйняття,
відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів;

     3) пряме   чи  опосередковане  відтворення  запису  виконання
будь-яким способом та у будь-якій формі;

     4) продаж та інше відчуження оригіналу чи  примірника  запису
виконання;

     5) оренда оригіналу чи примірника запису виконання;

     6) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої
особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею.

     2. Використанням  виконання  є  також  інші дії,  встановлені
законом.

     Стаття 454. Використання фонограми, відеограми

     1. Використанням фонограми, відеограми є:

     1) пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом та
у будь-якій формі відеограми, фонограми;

     2) продаж  та  інше  відчуження   оригіналу   чи   примірника
фонограми, відеограми;

     3) оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;

     4) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої
особи до фонограми, відеограми з місця та в час, обраних нею.

     2. Використанням фонограми,  відеограми  є  також  інші  дії,
встановлені законом.

     Стаття 455. Використання передачі (програми) організації
                 мовлення

     1. Використанням передачі (програми) організації мовлення є:

     1) здійснення (трансляція,  ретрансляція) передачі (програми)
організації мовлення;

     2) записування  (фіксування)  передачі (програми) організації
мовлення,  якщо  таке  записування  дає   можливість   сприйняття,
відтворення та здійснення її за допомогою технічних засобів;

     3) відтворення   запи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?