Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 313


су   передачі   (програми)   організації
мовлення;

     4) представлення  передачі  (програми)  організації  мовлення
публіці у місці, де встановлено вхідну плату.

     2. Використанням  передачі  (програми) організації мовлення є
також інші дії, встановлені законом.

     Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав

     1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності  на
виконання   спливає  через  п'ятдесят років,  що  відліковуються з
1 січня  року,  наступного  за  роком  здійснення  першого  запису
виконання,  а за відсутності такого  запису  -  з  1  січня  року,
наступного за роком здійснення виконання.

     2. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності  на
фонограму,   відеограму   спливає   через   п'ятдесят   років,  що
відліковуються  з  1  січня   року,   наступного   за   роком   її
опублікування,  а  за  відсутності  такого  опублікування протягом
п'ятдесяти років  від  дати  її  вироблення  -  з  1  січня  року,
наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.

     3. Строк  чинності майнових прав інтелектуальної власності на
передачу (програму) організації мовлення спливає  через  п'ятдесят
років,  що  відліковуються з 1 січня року,  наступного за роком її
першого здійснення.

     4. Законом в окремих  випадках  можуть  встановлюватися  інші
строки чинності суміжних прав.

                             Глава 38
                 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
                       НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ

     Стаття 457. Поняття наукового відкриття

     1. Науковим відкриттям є встановлення невідомих  раніше,  але
об'єктивно   існуючих   закономірностей,   властивостей   та  явищ
матеріального  світу,  які  вносять  докор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?