Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 314


інні  зміни   у   рівень
наукового пізнання.

     Стаття 458. Право на наукове відкриття

     1. Автор  наукового  відкриття  має  право  надати  науковому
відкриттю своє ім'я або спеціальну назву.

     2. Право  на  наукове  відкриття  засвідчується  дипломом  та
охороняється у порядку, встановленому законом.

                             Глава 39
       ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ
                    МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

     Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права
                 інтелектуальної власності на нього

     1. Винахід    вважається    придатним   для   набуття   права
інтелектуальної  власності  на  нього,  якщо  він,  відповідно  до
закону,  є  новим,  має  винахідницький  рівень  і  придатний  для
промислового використання.

     2. Об'єктом винаходу може бути  продукт  (пристрій,  речовина
тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

     3. Законом  можуть бути встановлені продукти та процеси,  які
не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них
відповідно до цієї статті.

     Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права
                 інтелектуальної власності на неї

     1. Корисна модель  вважається  придатною  для  набуття  права
інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону,
є новою і придатною для промислового використання.

     2. Об'єктом корисної  моделі  може  бути  продукт  (пристрій,
речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

     3. Законом  можуть бути встановлені продукти та процеси,  які
не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них
відповідно до цієї статті.

     Стаття 461. Придатність промислового зразка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?