Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 315


для набуття права
                 інтелектуальної власності на нього

     1. Промисловий зразок вважається придатним для набуття  права
інтелектуальної  власності  на  нього,  якщо  він,  відповідно  до
закону, є новим.

     2. Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи
розфарбування  або  їх  поєднання,  що визначають зовнішній вигляд
промислового виробу.

     Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної
                 власності на винахід, корисну модель, промисловий
                 зразок

     1. Набуття  права  інтелектуальної  власності   на   винахід,
корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

     2. Обсяг  правової  охорони  визначається  формулою винаходу,
корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

     3. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

     Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
                 винахід, корисну модель, промисловий зразок

     1. Суб'єктами  права  інтелектуальної  власності  на винахід,
корисну модель та промисловий зразок є:

     1) винахідник, автор промислового зразка;

     2) інші особи,  які набули прав на винахід, корисну модель та
промисловий зразок за договором чи законом.

     Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на
                 винахід, корисну модель, промисловий зразок

     1. Майновими правами інтелектуальної  власності  на  винахід,
корисну модель, промисловий зразок є:

     1) право   на   використання   винаходу,   корисної   моделі,
промислового зразка;

     2) виключне право дозволяти використання  винаходу,  корисної
моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

     3) виключне  право  перешкоджати  неправомірному вико
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?