Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 316


ристанню
винаходу,  корисної моделі,  промислового  зразка,  в  тому  числі
забороняти таке використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Майнові  права  інтелектуальної  власності   на   винахід,
корисну    модель,    промисловий   зразок   належать   володільцю
відповідного  патенту,  якщо  інше  не  встановлено  договором  чи
законом.

     Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
                 власності на винахід, корисну модель, промисловий
                 зразок

     1. Майнові   права   інтелектуальної  власності  на  винахід,
корисну модель,  промисловий зразок є чинними з дати, наступної за
датою  їх державної реєстрації,  за умови підтримання чинності цих
прав відповідно до закону.

     2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової  чинності
майнових  прав  інтелектуальної  власності  на винахід до набрання
ними чинності відповідно до частини першої цієї статті.

     3. Строк чинності  виключних  майнових  прав  інтелектуальної
власності   на   винахід   спливає   через   двадцять   років,  що
відліковуються від дати подання заявки на винахід в  установленому
законом  порядку.  Цей строк може бути продовжений в установленому
законом  порядку  щодо  винаходу,  використання   якого   потребує
спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

     4. Строк  чинності  виключних  майнових  прав інтелектуальної
власності на корисну модель спливає через десять  років  від  дати
подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

     5. Строк  чинності  виключних  майнових  прав інтелектуальної
власності на промисловий зразок спливає  через  п'ятнадцять  років
від  дати  подання  заявки  на  промисловий зразок в установленому
законом порядку.

     Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав
         &n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?