Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 317


bsp;       інтелектуальної власності на винахід, корисну
                 модель, промисловий зразок

     1. Чинність  майнових  прав  інтелектуальної   власності   на
винахід,  корисну  модель,  промисловий зразок може бути припинено
достроково за ініціативою особи,  якій вони належать,  якщо це  не
суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених
законом.

     Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних
                 майнових прав інтелектуальної власності на
                 винахід, корисну модель, промисловий зразок

     1. У  разі  припинення  чинності  виключних   майнових   прав
інтелектуальної власності на винахід,  корисну модель, промисловий
зразок ці об'єкти можуть вільно  та  безоплатно  використовуватися
будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

     2. Якщо   у   зв'язку   з  достроковим  припиненням  чинності
виключних майнових  прав  інтелектуальної  власності  на  винахід,
корисну  модель,  промисловий  зразок завдано збитків особі,  якій
було надано дозвіл  на  використання  цих  об'єктів,  такі  збитки
відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не
встановлено договором чи законом.

     Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених
                 виключних майнових прав інтелектуальної власності
                 на винахід, корисну модель, промисловий зразок

     1. Чинність достроково  припинених  виключних  майнових  прав
інтелектуальної власності на винахід,  корисну модель, промисловий
зразок може бути відновлено у порядку,  встановленому законом,  за
заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

     Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на
                 винахід, корисну модель, промисловий зразок
      &n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?