Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 318


bsp;          недійсними

     1. Права  інтелектуальної  власності  на   винахід,   корисну
модель,  промисловий  зразок  визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.

     Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід,
                 корисну модель, промисловий зразок

     1. Будь-яка  особа,  яка  до  дати подання заявки на винахід,
корисну  модель,  промисловий  зразок  або,  якщо  було   заявлено
пріоритет,  до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності
добросовісно  використала  винахід,  корисну  модель,  промисловий
зразок  в  Україні  або здійснила значну і серйозну підготовку для
такого використання,  має право на безоплатне  продовження  такого
використання   або   використання,  яке  передбачалося  зазначеною
підготовкою (право попереднього користувача).

     2. Право  попереднього  користувача  може  передаватися   або
переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою
практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики,  в
яких було використано винахід,  корисну модель, промисловий зразок
або  здійснено   значну   і   серйозну   підготовку   для   такого
використання.

                             Глава 40
                 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
             НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

     Стаття 471. Придатність компонування інтегральної
                 мікросхеми для набуття права інтелектуальної
                 власності на нього

     1. Компонування інтегральної мікросхеми вважається  придатним
для набуття права інтелектуальної власності на нього,  якщо воно є
оригінальним.

     Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної
      &nb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?