Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 319


sp;          власності на компонування інтегральної мікросхеми

     1. Набуття  права  інтелектуальної  власності на компонування
інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом.

     2. Обсяг   правової   охорони    компонування    інтегральної
мікросхеми   визначається   зображенням   цього   компонування  на
матеріальному носієві.

     3. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

     Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
                 компонування інтегральної мікросхеми

     1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми є:

     1) автор компонування інтегральної мікросхеми;

     2) інші особи,  які набули прав на компонування  інтегральної
мікросхеми за договором чи законом.

     Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на
                 компонування інтегральної мікросхеми

     1. Майновими    правами    інтелектуальної    власності    на
компонування інтегральної мікросхеми є:

     1) право    на    використання    компонування   інтегральної
мікросхеми;

     2) виключне   право   дозволяти   використання   компонування
інтегральної мікросхеми;

     3) виключне  право  перешкоджати  неправомірному використанню
компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке
використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Майнові права інтелектуальної  власності  на  компонування
інтегральної    мікросхеми    належать   володільцю   відповідного
свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором.

     Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
                 власності на компонування інтегральної мікросхеми
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?