Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 302


p;    Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності

     1. Майновими правами інтелектуальної власності є:

     1) право   на   використання  об'єкта  права  інтелектуальної
власності;

     2) виключне  право  дозволяти  використання   об'єкта   права
інтелектуальної власності;

     3) виключне  право  перешкоджати  неправомірному використанню
об'єкта права інтелектуальної власності,  в тому числі  забороняти
таке використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Законом можуть бути встановлені  винятки  та  обмеження  в
майнових  правах  інтелектуальної  власності  за  умови,  що  такі
обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної
реалізації  майнових  прав інтелектуальної власності та здійснення
законних інтересів суб'єктів цих прав.

     3. Майнові права інтелектуальної власності можуть  відповідно
до  закону  бути  вкладом  до статутного капіталу юридичної особи,
предметом  договору  застави  та  інших   зобов'язань,   а   також
використовуватися в інших цивільних відносинах.

     Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності

     1. Особисті   немайнові  права  інтелектуальної  власності  є
чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом.

     2. Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом
строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

     3. Майнові   права   інтелектуальної  власності  можуть  бути
припинені достроково у випадках,  встановлених цим Кодексом, іншим
законом чи договором.

     Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної
                 власності

     1. Способи   використання   об'єкта   права   інтелектуальної
власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.

     2. Особа,  яка  має  виключне  право  дозволяти  використання
об'єкта права інтелектуальної власності,  мо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?