Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 320


br />      1. Майнові  права  інтелектуальної  власності на компонування
інтегральної мікросхеми є чинними з дати,  наступної за  датою  їх
державної  реєстрації  за  умови  підтримання  чинності  цих  прав
відповідно до закону.

     2. Строк чинності  виключних  майнових  прав  інтелектуальної
власності  на  компонування  інтегральної мікросхеми спливає через
десять  років,  що  відліковуються  від  дати  подання  заявки  на
компонування   інтегральної  мікросхеми  в  установленому  законом
порядку.

     Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав
                 інтелектуальної власності на компонування
                 інтегральної мікросхеми

     1. Чинність  майнових  прав  інтелектуальної   власності   на
компонування   інтегральної   мікросхеми   може   бути   припинено
достроково за ініціативою особи,  якій вони належать,  якщо це  не
суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених
законом.

     Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних
                 майнових прав інтелектуальної власності на
                 компонування інтегральної мікросхеми

     1. У  разі  припинення  чинності  виключних   майнових   прав
інтелектуальної  власності на компонування інтегральної мікросхеми
воно може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою,
за винятками, встановленими законом.

     2. Якщо   у   зв'язку   з  достроковим  припиненням  чинності
виключних майнових прав інтелектуальної власності на  компонування
інтегральної  мікросхеми  завдано збитків особі,  якій було надано
дозвіл на його використання,  такі збитки відшкодовуються  особою,
яка  надала зазначений дозвіл,  якщо інше не встановлено договором
чи законом.

     Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених
            &n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?