Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 321


bsp;    виключних майнових прав інтелектуальної власності
                 на компонування інтегральної мікросхеми

     1. Чинність достроково  припинених  виключних  майнових  прав
інтелектуальної  власності на компонування інтегральної мікросхеми
може бути відновлено у порядку,  встановленому законом,  за заявою
особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

     Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на
                 компонування інтегральної мікросхеми недійсними

     1. Права   інтелектуальної    власності    на    компонування
інтегральної  мікросхеми  визнаються  недійсними  з  підстав  та в
порядку, встановлених законом.

     Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування
                 інтегральної мікросхеми

     1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на компонування
інтегральної мікросхеми або, якщо було заявлено пріоритет, до дати
пріоритету   заявки  в  інтересах  своєї  діяльності  добросовісно
використала компонування інтегральної  мікросхеми  в  Україні  або
здійснила  значну  і  серйозну підготовку для такого використання,
має  право  на  безоплатне  продовження  такого  використання  або
використання,  яке  передбачалося  зазначеною  підготовкою  (право
попереднього користувача).

     2. Право  попереднього  користувача  може  передаватися   або
переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою
практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики,  в
яких  було  використано  компонування  інтегральної мікросхеми або
здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

                            Глава 41
      ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ
                            ПРОПОЗИЦІЮ

     Стаття 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?