Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 322


81. Поняття та об'єкти раціоналізаторської
                 пропозиції

     1. Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою
пропозиція,  яка містить технологічне (технічне) або організаційне
рішення у будь-якій сфері її діяльності.

     2. Об'єктом   раціоналізаторської   пропозиції   може    бути
матеріальний об'єкт або процес.

     Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської
                 пропозиції

     1. Обсяг  правової  охорони  раціоналізаторської   пропозиції
визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.

     Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
                 раціоналізаторську пропозицію

     1. Суб'єктами    права    інтелектуальної    власності     на
раціоналізаторську  пропозицію є її автор та юридична особа,  якій
ця пропозиція подана.

     Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності
                 на раціоналізаторську пропозицію

     1. Автор  раціоналізаторської   пропозиції   має   право   на
добросовісне  заохочення  від юридичної особи,  якій ця пропозиція
подана.

     2. Юридична      особа,      яка      визнала      пропозицію
раціоналізаторською,  має  право на використання цієї пропозиції у
будь-якому обсязі.

                             Глава 42
         ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН,
                          ПОРОДУ ТВАРИН

     Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт
                 рослин, породу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?