Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 323


тварин

     1. Право інтелектуальної власності  на  сорт  рослин,  породу
тварин становлять:

     1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт
рослин, породу тварин, засвідчені державною реєстрацією;

     2) майнові права інтелектуальної власності  на  сорт  рослин,
породу тварин, засвідчені патентом;

     3) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту
рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

     Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
                 сорт рослин, породу тварин

     1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу тварин є:

     1) автор сорту рослин, породи тварин;

     2) інші  особи,  які  набули  майнових  прав  інтелектуальної
власності на сорт рослин, породу тварин за договором чи законом.

     Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт
                 рослин, породу тварин, засвідчені патентом

     1.   Майновими  правами  інтелектуальної  власності  на  сорт
рослин, породу тварин, засвідченими патентом, є:

     1) право   на   використання  сорту  рослин,  породи  тварин,
придатних для поширення в Україні;

     2) виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи
тварин;

     3) виключне  право  перешкоджати  неправомірному використанню
сорту  рослин,  породи  тварин,  у  тому  числі  забороняти   таке
використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Майнові права інтелектуальної власності  на  сорт  рослин,
породу   тварин   належать   володільцю   патенту,  якщо  інше  не
встановлено договором чи законом.

     Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
                 власності на сорт рослин, породу тварин

     1. Майнові  права&
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?