Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 324


nbsp; інтелектуальної  власності на сорт рослин,
породу тварин, засвідчені патентом, є чинними з дати, наступної за
датою  їх державної реєстрації,  за умови підтримання чинності цих
прав відповідно до закону.

     2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової  чинності
майнових  прав  інтелектуальної  власності на сорт рослин,  породу
тварин до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї
статті.

     3. Строк  чинності  виключних  майнових  прав інтелектуальної
власності на сорт рослин,  породу тварин  спливає  через  тридцять
років,  а щодо дерев та винограду - через тридцять п'ять років, що
відліковуються з 1  січня  року,  наступного  за  роком  державної
реєстрації цих прав.

     4. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності
на сорт рослин,  породу тварин може бути припинено достроково  або
поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

     5. Право на поширення сорту рослин,  породи тварин є чинним з
дати,  наступної  за  датою  його  державної  реєстрації,  та  діє
безстроково  за  умови підтримання чинності цього права відповідно
до закону.

     6. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності
на  сорт рослин,  породу тварин може бути припинено достроково або
поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

                             Глава 43
          ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ
                           НАЙМЕНУВАННЯ

     Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування

     1. Правова охорона надається комерційному найменуванню,  якщо
воно дає можливість вирізнити  одну  особу  з-поміж  інших  та  не
вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

     2. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування
є чинним з моменту  першого  використання  цього  найменування  та
охороняється  без  обов'язкового  подання  заявки на нього чи його
реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?