Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 326


ться (надаються) однією особою,  від товарів
(послуг),  що  виробляються  (надаються)  іншими  особами.  Такими
позначеннями   можуть   бути,   зокрема,   слова,  літери,  цифри,
зображувальні елементи, комбінації кольорів.

     Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
                 торговельну марку

     1. Суб'єктами  права інтелектуальної власності на торговельну
марку є фізичні та юридичні особи.

     2. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку
може  належати  одночасно  кільком  фізичним  та  (або)  юридичним
особам.

     Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної
                 власності на торговельну марку

     1. Набуття  права  інтелектуальної  власності  на торговельну
марку засвідчується свідоцтвом.  Умови та порядок видачі свідоцтва
встановлюються законом.

     2. Обсяг  правової  охорони  торговельної  марки визначається
наведеними у свідоцтві  її  зображенням  та  переліком  товарів  і
послуг, якщо інше не встановлено законом.

     3. Набуття  права  інтелектуальної  власності  на торговельну
марку,  яка має міжнародну реєстрацію або визнана в  установленому
законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

     Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на
                 торговельну марку

     1. Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну
марку є:

     1) право на використання торговельної марки;

     2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

     3) виключне  право  перешкоджати  неправомірному використанню
торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Майнові  права  інтелектуальної  власності  на торговельну
марку  належать  володільцю  відповідного  свідоцтва,   володільцю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?