Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 327міжнародної  реєстрації,  особі,  торговельну марку якої визнано в
установленому  законом  порядку  добре  відомою,  якщо   інше   не
встановлено договором.

     Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
                 власності на торговельну марку

     1. Майнові права  інтелектуальної  власності  на  торговельну
марку  є чинними протягом десяти років з дати,  наступної за датою
подання  заявки  на  торговельну  марку  в  установленому  законом
порядку,  якщо інше не встановлено законом.  Зазначений строк може
бути продовженим щоразу на десять років у  порядку,  встановленому
законом.

     Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав
                 інтелектуальної власності на торговельну марку

     1. Чинність  майнових  прав  інтелектуальної   власності   на
торговельну  марку  припиняється  в  установленому законом порядку
достроково  у  зв'язку  з  перетворенням  торговельної   марки   у
загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг.

     2. Чинність   майнових   прав  інтелектуальної  власності  на
торговельну марку може бути припинено  достроково  за  ініціативою
особи,  якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору,
а також в інших випадках, передбачених законом.

     3. Якщо  у  зв'язку  з   достроковим   припиненням   чинності
виключних  майнових  прав інтелектуальної власності на торговельну
марку завдано  збитків  особі,  якій  було  надано  дозвіл  на  її
використання,  такі  збитки  відшкодовуються  особою,  яка  надала
зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

     Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених
                 виключних майнових прав інтелектуальної власності
                 на торговельну марку

     1. Чинність достроково  припинених  виключних  ма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?