Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 328


йнових  прав
інтелектуальної   власності   на   торговельну   марку  може  бути
відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій
ці права належали у момент їх припинення.

     Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на
                 торговельну марку недійсними

     1. Права  інтелектуальної  власності  на  торговельну   марку
визнаються   недійсними  з  підстав  та  в  порядку,  встановлених
законом.

     Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну
                 марку

     1. Будь-яка особа,  яка до дати подання заявки на торговельну
марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки
в  інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну
марку в Україні або здійснила значну  і  серйозну  підготовку  для
такого  використання,  має  право на безоплатне продовження такого
використання  або  використання,  яке   передбачалося   зазначеною
підготовкою (право попереднього користувача).

     2. Право   попереднього  користувача  може  передаватися  або
переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою
практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики,  в
яких було використано торговельну марку  або  здійснено  значну  і
серйозну підготовку для такого використання.

                             Глава 45
                 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
                    НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

     Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності на
                 географічне зазначення

     1. Право інтелектуальної власності на географічне  зазначення
виникає  з  дати  державної  реєстрації цього права,  якщо інше не
встановлено законом.

     2. Обсяг   правової&nb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?