Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 329


sp;   охорони    географічного    зазначення
визначається    характеристиками   товару   (послуги)   і   межами
географічного місця його (її) походження,  зафіксованими державною
реєстрацією   права   інтелектуальної   власності  на  географічне
зазначення.

     Стаття 502. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
                 географічне зазначення

     1. Суб'єктами  права інтелектуальної власності на географічне
зазначення є виробники товарів,  асоціації споживачів, інші особи,
визначені законом.

     Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне
                 зазначення

     1. Правами   інтелектуальної   власності    на    географічне
зазначення є:

     1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним
зазначенням;

     2) право на використання географічного зазначення;

     3) право     перешкоджати     неправомірному     використанню
географічного   зазначення,   в   тому   числі   забороняти   таке
використання.

     2. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення,
що  належать  окремим суб'єктам права інтелектуальної власності на
географічне зазначення, встановлюються законом.

     Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності
                 на географічне зазначення

     1. Право  інтелектуальної власності на географічне зазначення
є чинним з  дати,  наступної  за  датою  державної  реєстрації,  і
охороняється  безстроково за умови збереження характеристик товару
(послуги), позначених цим зазначенням.

                             Глава 46
                 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
          &nbs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?