Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 303


же використовувати цей
об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

     3. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою
особою здійснюється  з  дозволу  особи,  яка  має  виключне  право
дозволяти  використання  об'єкта  права інтелектуальної власності,
крім  випадків  правомірного  використання  без  такого   дозволу,
передбачених цим Кодексом та іншим законом.

     4. Умови  надання  дозволу  (видачі ліцензії) на використання
об'єкта права  інтелектуальної  власності  можуть  бути  визначені
ліцензійним договором,  який укладається з додержанням вимог цього
Кодексу та іншого закону.

     Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності

     1. Майнові   права   інтелектуальної  власності  можуть  бути
передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

     2. Умови передання майнових  прав  інтелектуальної  власності
можуть  бути  визначені договором,  який укладається відповідно до
цього Кодексу та іншого закону.

     Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке
                 належить кільком особам

     1. Право  інтелектуальної  власності,  яке  належить  кільком
особам спільно,  може здійснюватися за договором між ними.  У разі
відсутності  такого договору право інтелектуальної власності,  яке
належить кільком особам, здійснюється спільно.

     Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт,
                 створений у зв'язку з виконанням трудового
                 договору

     1. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності  на
об'єкт,  створений  у  зв'язку  з  виконанням  трудового договору,
належать  працівникові,  який  створив  цей  об'єкт.  У  випадках,
передбачених    законом,    окремі    особисті   немайнові   права
інтелектуальної  власності  на  такий   об'єкт   можуть 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?