Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 330


p;           НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

     Стаття 505. Поняття комерційної таємниці

     1. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому
розумінні,  що  вона  в  цілому чи в певній формі та сукупності її
складових є  невідомою  та  не  є  легкодоступною  для  осіб,  які
звичайно мають справу з видом інформації,  до якого вона належить,
у  зв'язку  з  цим  має  комерційну  цінність  та  була  предметом
адекватних   існуючим   обставинам   заходів  щодо  збереження  її
секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

     2. Комерційною таємницею можуть  бути  відомості  технічного,
організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за
винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до
комерційної таємниці.

     Стаття 506. Майнові права інтелектуальної власності на
                 комерційну таємницю

     1. Майновими правами інтелектуальної власності на  комерційну
таємницю є:

     1) право на використання комерційної таємниці;

     2) виключне    право   дозволяти   використання   комерційної
таємниці;

     3) виключне право перешкоджати  неправомірному  розголошенню,
збиранню або використанню комерційної таємниці;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Майнові  права  інтелектуальної  власності  на  комерційну
таємницю  належать  особі,  яка  правомірно  визначила  інформацію
комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором.

     Стаття 507. Охорона комерційної таємниці органами державної
                 влади

     1. Органи   державної   влади   зобов'язані   охороняти   від
недобросовісного  комерційного  використання  інформацію,  яка   є
комерційною  таємницею та створення якої потребує значних зусиль і
яка надана їм з метою отримання встановленого законом  дозволу  на
діяльність,&nbs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?