Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 332


зпоряджання майновими правами  інтелектуальної  власності  такий
договір є нікчемним.

     Законом можуть бути встановлені випадки,  в яких договір щодо
розпоряджання майновими  правами  інтелектуальної  власності  може
укладатись усно.

     Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права
                  інтелектуальної власності

     1. Особа,  яка  має  виключне  право  дозволяти  використання
об'єкта  права інтелектуальної власності (ліцензіар),  може надати
іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право
на  використання  цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія
на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

     2. Ліцензія на  використання  об'єкта  права  інтелектуальної
власності  може  бути  оформлена  як  окремий  документ  або  бути
складовою частиною ліцензійного договору.

     3. Ліцензія на  використання  об'єкта  права  інтелектуальної
власності  може бути виключною,  одиничною,  невиключною,  а також
іншого виду, що не суперечить закону.

     Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає
можливість  використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної
власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим
особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

     Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає
можливість   видачі   ліцензіаром   іншим   особам   ліцензій   на
використання  об'єкта права інтелектуальної власності у сфері,  що
обмежена цією ліцензією,  але не виключає можливості  використання
ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

     Невиключна ліцензія   не   виключає  можливості  використання
ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності  у  сфері,  що
обмежена  цією  ліцензією,  та видачі ним іншим особам ліцензій на
використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

     4. За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат
може  видати  письмове  повноваження на використання об'єкта права
інтелектуальної власності іншій особі (субліце
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?