Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 333


нзію).

     Стаття 1109. Ліцензійний договір

     1. За ліцензійним договором одна  сторона  (ліцензіар)  надає
другій  стороні  (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права
інтелектуальної власності  (ліцензію)  на  умовах,  визначених  за
взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого
закону.

     2. У випадках,  передбачених ліцензійним договором, може бути
укладений  субліцензійний  договір,  за яким ліцензіат надає іншій
особі (субліцензіату) субліцензію на  використання  об'єкта  права
інтелектуальної  власності.  У  цьому  разі відповідальність перед
ліцензіаром за дії субліцензіата  несе  ліцензіат,  якщо  інше  не
встановлено ліцензійним договором.

     3. У  ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії,  сфера
використання об'єкта права  інтелектуальної  власності  (конкретні
права, що надаються за договором, способи використання зазначеного
об'єкта,  територія та  строк,  на  які  надаються  права,  тощо),
розмір,  порядок  і  строки  виплати плати за використання об'єкта
права інтелектуальної власності,  а також інші умови,  які сторони
вважають за доцільне включити у договір.

     4. Вважається,   що   за   ліцензійним   договором  надається
невиключна  ліцензія,  якщо  інше   не   встановлено   ліцензійним
договором.

     5. Предметом  ліцензійного  договору  не можуть бути права на
використання  об'єкта  права  інтелектуальної  власності,  які  на
момент укладення договору не були чинними.

     6. Права   на   використання  об'єкта  права  інтелектуальної
власності  та  способи  його  використання,  які  не  визначені  у
ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

     7. У  разі  відсутності  в  ліцензійному  договорі  умови про
територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта
права  інтелектуальної  власності,  дія  ліцензії  поширюється  на
територію України.

     8. Якщо  в  ліцензійному  договорі  про  видання   або   інше
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон