Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 335


ами,
встановленими типовим договором або законом.

     Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і
                  використання об'єкта права інтелектуальної
                  власності

     1. За договором про створення за замовленням  і  використання
об'єкта  права  інтелектуальної  власності одна сторона (творець -
письменник,  художник тощо) зобов'язується створити  об'єкт  права
інтелектуальної  власності  відповідно  до  вимог  другої  сторони
(замовника) та в установлений строк.

     2. Договір  про  створення  за  замовленням  і   використання
об'єкта  права інтелектуальної власності повинен визначати способи
та умови використання цього об'єкта замовником.

     3. Оригінал твору  образотворчого  мистецтва,  створеного  за
замовленням,  переходить у власність замовника.  При цьому майнові
права інтелектуальної власності на цей твір  залишаються  за  його
автором, якщо інше не встановлено договором.

     4. Умови договору про створення за замовленням і використання
об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця
цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.

     Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав
                  інтелектуальної власності

     1. За  договором  про  передання  виключних   майнових   прав
інтелектуальної  власності  одна  сторона (особа,  що має виключні
майнові права) передає  другій  стороні  частково  або  у  повному
складі  ці  права  відповідно до закону та на визначених договором
умовах.

     2. Укладення договору про передання виключних  майнових  прав
інтелектуальної  власності не впливає на ліцензійні договори,  які
були укладені раніше.

     3. Умови  договору  про  передання  виключних  майнових  прав
інтелектуальної   власності,   що   погіршують   становище  творця
відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з  становищем,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон