Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 336


/> передбаченим  цим  Кодексом  та  іншим законом,  а також обмежують
право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.

     Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання
                  майновими правами інтелектуальної власності

     1. Ліцензія  на  використання  об'єкта  права інтелектуальної
власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього
Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

     Їх державна  реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або
ліцензіата у порядку, встановленому законом.

     Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав,
наданих  за  ліцензією  або  іншим  договором,  та  інших  прав на
відповідний об'єкт права  інтелектуальної  власності,  зокрема  на
право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

     2. Факт  передання  виключних  майнових  прав інтелектуальної
власності,  які відповідно до цього Кодексу або  іншого  закону  є
чинними   після   їх   державної  реєстрації,  підлягає  державній
реєстрації.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?