Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 304


;  належати
юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.

     2. Майнові   права   інтелектуальної   власності  на  об'єкт,
створений у зв'язку  з  виконанням  трудового  договору,  належать
працівникові,  який створив цей об'єкт,  та юридичній або фізичній
особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено
договором.

     3. Особливості   здійснення   майнових  прав  інтелектуальної
власності на об'єкт,  створений у зв'язку з  виконанням  трудового
договору, можуть бути встановлені законом.

     Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт,
                 створений за замовленням

     1. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності  на
об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта.

     У випадках,  передбачених законом,  окремі особисті немайнові
права інтелектуальної власності на такий  об'єкт  можуть  належати
замовникові.

     2. Майнові   права   інтелектуальної   власності  на  об'єкт,
створений за  замовленням,  належать  творцеві  цього  об'єкта  та
замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

     Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної
                 власності

     1. Порушення права інтелектуальної власності,  в  тому  числі
невизнання  цього  права  чи  посягання  на нього,  тягне за собою
відповідальність,  встановлену  цим  Кодексом,  іншим  законом  чи
договором.

     Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом

     1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого
права інтелектуальної власності  відповідно  до  статті  16  цього
Кодексу.

     2. Суд  у випадках та в порядку,  встановлених законом,  може
постановити рішення, зокрема, про:

     1) застосування негайних заходів щодо  запобігання  порушенню
права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон