Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 305


/>      2) зупинення  пропуску  через  митний кордон України товарів,
імпорт  чи  експорт   яких   здійснюється   з   порушенням   права
інтелектуальної власності;

     3) вилучення  з цивільного обороту товарів,  виготовлених або
введених у цивільний оборот  з  порушенням  права  інтелектуальної
власності;

     4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь,  які
використовувалися переважно для виготовлення товарів з  порушенням
права інтелектуальної власності;

     5) застосування    разового   грошового   стягнення   замість
відшкодування збитків за неправомірне використання  об'єкта  права
інтелектуальної    власності.    Розмір   стягнення   визначається
відповідно до закону з урахуванням вини особи та  інших  обставин,
що мають істотне значення;

     6) опублікування  в засобах масової інформації відомостей про
порушення  права  інтелектуальної  власності  та  зміст   судового
рішення щодо такого порушення.

                             Глава 36
         ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ,
             ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)

     Стаття 433. Об'єкти авторського права

     1. Об'єктами авторського права є твори, а саме:

     1) літературні та художні твори, зокрема:

     романи, поеми, статті та інші письмові твори;

     лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

     драматичні,      музично-драматичні     твори,     пантоміми,
хореографічні, інші сценічні твори;

     музичні твори (з текстом або без тексту);

     аудіовізуальні твори;

     твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;

     фотографічні твори;

     твори ужиткового мистецтва;

     ілюстрації, карти,  плани,  ескізи  і  пластичні  твори,&n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?