Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 306


bsp;  що
стосуються географії, топографії, архітектури або науки;

     переклади, адаптації,    аранжування    та   інші   переробки
літературних або художніх творів;

     збірники творів,  якщо вони за добором або упорядкуванням  їх
складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

     2) комп'ютерні програми;

     3) компіляції  даних  (бази даних),  якщо вони за добором або
упорядкуванням їх складових частин є  результатом  інтелектуальної
діяльності;

     4) інші твори.

     2. Твори  є  об'єктами  авторського   права   без   виконання
будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності,
призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.     3. Авторське  право не поширюється на ідеї,  процеси,  методи
діяльності або математичні концепції як такі.

     4. Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори.

     5. Компіляції  даних  (бази  даних)  або   іншого   матеріалу
охороняються  як  такі.  Ця  охорона  не  поширюється  на дані або
матеріал як такі  та  не  зачіпає  авторське  право  на  дані  або
матеріал, що є складовими компіляції.

     Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права

     1. Не є об'єктами авторського права:

     1) акти   органів   державної   влади  та  органів  місцевого
самоврядування (закони,  укази,  постанови, рішення тощо), а також
їх офіційні переклади;

     2) державні  символи  України,  грошові знаки,  емблеми тощо,
затверджені органами державної влади;

     3) повідомлення про новини  дня  або  інші  факти,  що  мають
характер звичайної прес-інформації;

     4) інші твори, встановлені законом.

     Стаття 435. Суб'єкти авторського права

     1. Первинним  суб'єктом  авторського права є автор твору.  За
відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа,
зазначена  звичайним способом як автор на оригіналі або
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?