Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 307


примірнику
твору (презумпція авторства).

     2. Суб'єктами авторського  права  є  також  інші  фізичні  та
юридичні  особи,  які  набули прав на твори відповідно до договору
або закону.

     Стаття 436. Співавторство

     1. Авторське  право  на  твір,  створений  у   співавторстві,
належить співавторам спільно,  незалежно від того, становить такий
твір одне нерозривне ціле чи складається з частин,  кожна  з  яких
може  мати ще й самостійне значення.  Частина твору,  створеного у
співавторстві,  визнається такою, що має самостійне значення, якщо
вона може бути використана незалежно від інших частин цього твору.

     2. Кожен  із  співавторів  зберігає  своє  авторське право на
створену ним частину твору, яка має самостійне значення.

     3. Відносини   між   співавторами   можуть   бути   визначені
договором.  У  разі відсутності такого договору авторське право на
твір здійснюється всіма співавторами спільно.

     Стаття 437. Виникнення авторського права

     1. Авторське право виникає з моменту створення твору.

     2. Особа,  яка має авторське право,  для сповіщення про  свої
права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.

     Стаття 438. Особисті немайнові права автора

     1. Автору    твору   належать   особисті   немайнові   права,
встановлені статтею 423 цього Кодексу, а також право:

     1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з  використанням
твору, якщо це практично можливо;

     2) забороняти    зазначення   свого   імені   у   зв'язку   з
використанням твору;

     3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;

     4) на недоторканність твору.

     Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору

     1. Автор  має  право  протидіяти   будь-якому   перекрученню,
спотворенню  або  іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню
на твір,  що може зашкодити честі та  репутації  автора,  а  також
супроводженню&n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?