Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 308


bsp; твору  без  його  згоди ілюстраціями,  передмовами,
післямовами, коментарями тощо.

     2. У разі смерті автора  недоторканність  твору  охороняється
особою,   уповноваженою  на  це  автором.  За  відсутності  такого
уповноваження  недоторканність  твору  охороняється   спадкоємцями
автора, а також іншими заінтересованими особами.

     Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір

     1. Майновими правами інтелектуальної власності на твір є:

     1) право на використання твору;

     2) виключне право дозволяти використання твору;

     3) право  перешкоджати  неправомірному використанню твору,  в
тому числі забороняти таке використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не
встановлено договором чи законом.

     Стаття 441. Використання твору

     1. Використанням твору є його:

     1) опублікування (випуск у світ);

     2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

     3) переклад;

     4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

     5) включення складовою  частиною  до  збірників,  баз  даних,
антологій, енциклопедій тощо;

     6) публічне виконання;

     7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;

     8) імпорт  його  примірників,  примірників  його  перекладів,
переробок тощо.

     2. Використанням твору є також інші дії, встановлені законом.

     Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)

     1. Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він
будь-яким  способом  повідомлений невизначеному колу осіб,  у тому
числі виданий,  публічно виконаний,  публічно показаний, переданий
по   радіо   чи   телебаченню,  відображений  у  загальнодоступних
електронних системах інформації.

     2. Твір не може бути опублікований,  якщо він  порушує  права
людини  на таємницю її особист
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?