Законы / Об охране прав на указания_происхождения_товаров

Об охране прав на указания_происхождения_товаров 310


пеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.
 
У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню.
 
8. До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести мотивований письмовий протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом.
 
9. Заявник може оскаржити затверджене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.
 
(стаття 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 21.12.2000 р. N 2188-III,
у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV)
 
Стаття 14. Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару
 
1. На підставі прийнятого Установою рішення про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару здійснюється відповідна реєстрація.
 
2. Реєстрація здійснюється шляхом внесення до Реєстру необхідних відомостей щодо кваліфікованого зазначення походження товару та/або осіб, які мають право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. До Реєстру вносяться такі відомості:
 
заявлене зазначення походження товару;
 
кваліфікація зазначення: назва місця походження товару або географічне зазначення походження товару;
 
назва товару, опис його особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик;
 
дата прийняття рішення про реєстрацію назви місця походження товару або географічного зазначення походження товару;
 
відомості про осіб, яким надається право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, і дата прийняття рішення про надання цього права.
 
3. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються Установою.
 
4. Заявник має право подати заяву про внесення змін і уточнень до Реєстру. Порядок внесення змін і уточнень до Реєстру встановлюється Установою.
 
За внесення змін і уточнень до Реєстру або виправлення очевидної помилки, допущеної з вини заявника, сплачується збір у встановленому порядку.
 
5. Будь-яка особа має право ознайомитися з відомостями, внесеними до Реєстру, та одержати за плату витяг з Реєстру. Порядок провадження цих дій визначається Установою.
 
6. Відомості про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?