Законы / Об охране прав на указания_происхождения_товаров

Об охране прав на указания_происхождения_товаров 312


nbsp;
(статтю 15 доповнено частиною п'ятою згідно із
 Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)
 
Стаття 16. Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару в іноземних державах
 
Заявка на реєстрацію в іноземній державі кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем на території України, може бути подана тільки після його реєстрації в Україні.
 
Розділ IV
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ РЕЄСТРАЦІЇ КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ТА/АБО ПРАВА НА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
 
Стаття 17. Права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання
 
1. Права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації.
 
2. Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару не обмежує прав інших осіб на реєстрацію їх прав на його використання.
 
3. Обсяг правової охорони, що надається реєстрацією права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, визначається занесеними до Реєстру і зафіксованими у свідоцтві характеристиками товару та межами географічного місця.
 
4. Власник свідоцтва має право:
 
а) використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару;
 
б) вживати заходів щодо заборони використання кваліфікованого зазначення походження товару особами, які не мають на це права;
 
(підпункт "б" частини четвертої статті 17 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)
 
в) вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.
 
5. Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається:
 
а) нанесення його на товар або на етикетку;
 
б) нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;
 
в) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.
 
6. Власник свідоцтва має право наносити поряд із кваліфікованим зазначенням походження товару попереджувальне маркування для інформації про те, що це зазначення зареєстровано в Україні.
 
Для попереджувального маркування назви місця походження товару застосовується обведена овалом абревіатура (НМП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: "Зареєстрована в Україні назва місця походження товару".
 
Для попереджувального маркування географічного зазначення походження товару застосовується обведена овалом абревіатура (ГЗП). З
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?