Законы / Об охране прав на указания_происхождения_товаров

Об охране прав на указания_происхождения_товаров 316


згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)
 
Стаття 24. Виключена
 
(згідно із Законом
України від 22.05.2003 р. N 850-IV)
 
Стаття 25. Способи захисту прав
 
1. Захист прав на зазначення походження товару здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.
 
2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.
 
Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:
 
правомірність реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару;
 
встановлення факту використання кваліфікованого зазначення походження товару;
 
порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару;
 
компенсації.
 
(стаття 25 у редакції Закону
 України від 22.05.2003 р. N 850-IV)
 
Стаття 26. Державне мито і збори
 
Розмір та порядок сплати державного мита за видачу свідоцтв визначаються законодавством.
 
Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу свідоцтв, зараховуються до Державного бюджету України.
 
Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.
 
(частина четверта статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.01.2002 р. N 2921-III)
 
Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зокрема на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.
 
(Закон доповнено статтею 26 згідно із
 Законом України від 21.12.2000 р. N 2188-III)
 
Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
 
визначити та
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?