Законы / Об охране прав на указания_происхождения_товаров

Об охране прав на указания_происхождения_товаров 302


адів, що входять до сфери управління Установи.
 
(статтю 1 доповнено абзацом двадцять третім
 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2188-III)
 
Стаття 2. Законодавство України про охорону прав на зазначення походження товарів
 
Законодавство України про охорону прав на зазначення походження товарів складається із цього Закону, законів України "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", "Про захист прав споживачів", "Про рекламу" та інших нормативно-правових актів.
 
Стаття 3. Повноваження Установи у сфері охорони прав на зазначення походження товарів
 
1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на зазначення походження товарів, для чого:
 
організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;
 
видає свідоцтва, здійснює державну реєстрацію зазначень походження товарів та/або права на їх використання;
 
забезпечує опублікування офіційних відомостей про зазначення походження товарів;
 
здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на зазначення походження товарів у міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;
 
приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;
 
організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації виконувати окремі завдання, визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.
 
2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
(стаття 3 в редакції Закону
 України від 21.12.2000 р. N 2188-III)
 
Стаття 4. Міжнародні договори
 
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,   ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
 
Стаття 5. Права та обов'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?