Законы / Об охране прав на указания_происхождения_товаров

Об охране прав на указания_происхождения_товаров 304


я такі умови:
 
а) воно є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;
 
б) воно вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;
 
в) у вказаному цією назвою географічному місці наявні характерні умови та/або людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших характеристик;
 
г) позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами та/або людським фактором;
 
д) хоча 6 основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та/або переробляється в межах зазначеного географічного місця.
 
5. Правова охорона може бути надана однаковим зазначенням походження товару, що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів, за умови забезпечення при використанні цих зазначень відмінностей, достатніх для запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товарів.
 
6. Правова охорона надається омонімічним зазначенням походження товару за умови забезпечення запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його меж.
 
Стаття 8. Підстави для відмови в наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару
 
1. Цим Законом не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару, що:
 
а) не відповідає умовам, передбаченим статтею 7 цього Закону;
 
б) суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі;
 
(підпункт "б" частини першої статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)
 
в) є видовою назвою товару;
 
г) правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виготовлено в іншому географічному місці;
 
д) є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного походження товару.
 
2. Цим Законом правова охорона не надається кваліфікованому зазначенню походження товару, пов'язаному з географічним місцем в іноземній державі, якщо права на це зазначення або інше позначення, що за своїм змістом відповідає поняттю кваліфікованого зазначення походження товарів, не охороняються у відповідній іноземній державі.
 
(частина друга статті 8 у редакції
 Закону України від 02.11.2006 р. N 316-V)
 
3. Не може бути підставою для відмови в наданні правової охорони заявленій назві місця походження чи заявленому географічному зазначенню походження товару зареєстрований в Україні знак для товарів і послуг, що складається тільки з цього по
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?