Законы / Об охране прав на указания_происхождения_товаров

Об охране прав на указания_происхождения_товаров 308


/>  
8. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає вимогам, передбаченим статтями 7, 8 і 9 цього Закону, відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені Установи.
 
Публікація повинна містити:
 
відомості про заявника (заявників);
 
назву товару, яка містить заявлену на реєстрацію назву місця походження товару чи географічне зазначення походження товару;
 
межі географічного місця, з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;
 
опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;
 
умови використання кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару.
 
Публікація може містити й інші відомості, визначені в установленому порядку.
 
9. Після опублікування офіційних відомостей про заявку на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару будь-яка особа має право ознайомитися в установленому порядку з матеріалами заявки. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.
 
(частина дев'ята статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)
 
10. Протягом шести місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа може подати до Установи заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару.
 
За подання заперечення сплачується збір. Якщо збір не сплачено, заперечення вважається неподаним.
 
11. Копія поданого заперечення та відомості про особу, яка подала це заперечення, надсилаються заявнику. Заявник протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення повинен надіслати Установі обгрунтовану відповідь на заперечення або подати заяву про продовження встановленого строку для відповіді. За подання заяви про продовження строку сплачується збір. Якщо збір не сплачено, строк для надання відповіді не продовжується.
 
Якщо у встановлений строк відповідь заявника на заперечення до Установи не надійшла, заперечення розглядається у встановленому порядку на підставі наявних матеріалів.
 
12. Заперечення та відповідь на нього розглядаються закладом експертизи протягом двох місяців від дня завершення строку, встановленого для відповіді.
 
Заявник та особа, яка подала заперечення, мають право брати участь у його розгляді.
 
13. Про результати розгляду заперечення надсилається повідомлення особі, яка подала це заперечення.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?