Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 301


06.10.99, ВВР, 1999, N 48, ст.415
  N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N  5, ст. 34
  N 1328-XIV ( 1328-14 ) від 21.12.99, ВВР, 2000, N 6-7, ст. 37
  N 1481-III ( 1481-14 ) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.110
  N 1708-III ( 1708-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.256
  N 1770-III ( 1770-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 36, ст.298
  N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318
  N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.393
  N 1869-III ( 1869-14 ) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 41, ст.341
  N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.377
  N 1987-III ( 1987-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.397
  N 1775-III ( 1775-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 36, ст.299 -
  набирає чинності 02.11.2000
  N 2356-III ( 2356-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 22, ст.108
  N 2401-III ( 2401-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 30, ст.141
  N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст. 146
  N 2788-III ( 2788-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.52 )

    ( В тексті Закону слова "Української РСР", "в Українській  
      РСР",  "Ради   Міністрів  Української  РСР"  та  "Радою
      Міністрів Української  РСР" замінено відповідно словами
      "України", "в Україні", "Кабінету Міністрів України" та
      "Кабінетом   Міністрів  України"   згідно   із  Законом
       N 2697-XII ( 2697-12 ) від 15.10.92 )

     Цей  Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні
засади   здійснення  підприємницької  діяльності  (підприємництва)
громадянами та юридичними особами на території України, встановлює
гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки.

                            Розділ I

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

      Стаття 1. Підприємництво в Україні

     Підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на
власний  ризик  діяльність  по  виробництву  продукції,  виконанню
робіт, наданню послуг з метою отримання прибутк
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?