Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 310


; потребує   їх   державної
реєстрації.  Суб'єкт  підприємницької  діяльності  повідомляє  про
відкриття  філії  (відділення),  представництва  орган   державної
реєстрації   шляхом   внесення   додаткової   інформації   в  свою
реєстраційну картку.
     Відповідальність за   відповідність   чинному   законодавству
установчих документів,  що подаються  для  проведення  реєстрації,
несе  власник (власники) або уповноважені ним органи,  які подають
документи для реєстрації суб'єкта підприємництва.
     У разі  зміни  свого місцезнаходження суб'єкт підприємницької
діяльності в семиденний термін повинен  повідомити  про  це  орган
державної реєстрації.
     Невиконання цієї   вимоги   дає   право   органам   державної
реєстрації  звернутися  до  суду (арбітражного суду) з позовом про
скасування державної реєстрації.
     Скасування державної   реєстрації   здійснюється   за  заявою
власника (власників) або уповноважених ним (ними)  органів  чи  за
особистою заявою   підприємця-громадянина,  а  також  на  підставі
рішення суду (арбітражного суду) в разі:
     визнання недійсними або такими,  що суперечать законодавству,
установчих документів;
     здійснення діяльності, що суперечить установчим документам та
законодавству України;
     несвоєчасного повідомлення      суб'єктом     підприємницької
діяльності про  зміну  його  назви,  організаційної  форми,  форми
власності та місцезнаходження;
     визнання суб'єкта  підприємницької  діяльності  банкрутом  (у
випадках, передбачених законодавством);
     неподання протягом  року  до  органів  державної   податкової
служби  податкових  декларацій,  документів  фінансової  звітності
згідно  з  законодавством.  (  Абзац  шостий частини вісімнадцятої
статті  8  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1708-III
( 1708-14 ) від 11.05.2000 )
     Скасування державної   реєстрації   суб'єкта  підприємницької
діяльності здійснюється органом державної реєстра
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?