Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 311


ції за  наявності
ліквідаційного   балансу,  складеного  і  затвердженого  згідно  з
законодавством,  та інших документів,  що підтверджують проведення
заходів  щодо  ліквідації  суб'єкта  підприємницької діяльності як
юридичної особи,  перелік яких  визначається  Кабінетом  Міністрів
України,    шляхом    виключення    його   з   Реєстру   суб'єктів
підприємницької діяльності.
     Орган державної  реєстрації  в десятиденний термін повідомляє
відповідні  державні  податкові   органи   та   органи   державної
статистики    про   скасування   державної   реєстрації   суб'єкта
підприємницької діяльності.
     Скасування державної     реєстрації     позбавляє    суб'єкта
підприємницької діяльності статусу юридичної особи і  є  підставою
для  виключення  його  з  Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України.
     Відмову в державній реєстрації може бути оскаржено в судовому
порядку.
     За державну   реєстрацію   справляється  плата,  розмір  якої
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
     Одержані кошти  використовуються  у порядку,  що визначається
Кабінетом Міністрів України.
     Законами України  можуть  бути встановлені спеціальні правила
державної  реєстрації  певних  видів   суб'єктів   підприємницької
діяльності.
     Положення про державну реєстрацію  суб'єктів  підприємницької
діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 8  в  редакції Закону N 2697-12 від 15.10.92, із змінами,
внесеними   згідно  з  Декретом  N 10-92  від  15.12.92,  Законами
N 3716-12 від 16.12.93, N 82/95-вр від 02.03.95, N  725/97-вр  від
16.12.97, в редакції Закону N 762/97-вр від 23.12.97 )

     Стаття 9. Право найму працівників і соціальні гарантії
               при використанні їх праці

     Для здійснення  підприємницької  діяльності  підприємець  має
право  укладати  з громадянами договори про використання їх праці.
При   укладанні  труд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?