Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 312


ового  договору  в  тому  числі  у  випадках,
передбачених    законами    України,   -   контракту   підприємець
зобов'язаний  забезпечити  умови  та  охорону  праці, її оплату не
нижче  встановленого в республіці мінімального рівня, а також інші
соціальні  гарантії,  включаючи соціальне й медичне страхування та
соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
(  Частина  перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2401-III ( 2401-14 ) від 26.04.2001 )

     При втраті працездатності підприємець забезпечує  потерпілому
відшкодування  витрат  у  випадках  і порядку, передбачених чинним
законодавством.

     Стаття 10. Відповідальність суб'єктів
                підприємницької діяльності

     Підприємець  зобов'язаний  не  завдавати  шкоди навколишньому
середовищу, не порушувати прав та інтересів громадян, підприємств,
установ, організацій і держави, що охороняються законом.
     За завдані шкоду і збитки підприємець несе  майнову  та  іншу
встановлену законом відповідальність.
     Суб'єкт   підприємницької   діяльності   може  бути  визнаний
арбітражним  судом  банкрутом  у  порядку,  передбаченому  Законом
України  "Про  відновлення платоспроможності боржника або визнання
його  банкрутом".  (  Частина третя статті 10 в  редакції  Законів
N 2684-12 від 14.10.92, N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001 )

     Стаття 11. Припинення підприємницької діяльності

     Діяльність підприємця припиняється:
     з власної ініціативи підприємця;
     на  підставі рішення суду або арбітражного суду  у  випадках,
передбачених  законодавством  України;  (  Абзац  третій статті 11
в редакції Закону N 2684-12 від 14.10.92  )
     у разі закінчення строку дії ліцензії або її анулювання;
( Абзац четвертий  статті  11  із  змінами,  внесеними  згідно  із
Законом N 762/97-вр від 23.12.97 )
     (  Абзац  п'ятий  статті  11  виключено  на  підставі  Закону
N 2684-12 від 14.10.92 )
     на   інших   п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?