Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 313


ідставах,   передбачених  законодавчими  актами
України.

                           Розділ III

                      ПІДПРИЄМЕЦЬ І ДЕРЖАВА

     Стаття 12. Загальні гарантії прав підприємців

     Держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними
організаційних форм  підприємницької  діяльності,  рівні  права  і
створює  рівні  можливості  для  доступу до матеріально-технічних,
фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.
     У  разі  поставок  підприємцем  товарів,   виконання   робіт,
надання  послуг  для  задоволення  державних потреб держава сприяє
забезпеченню  його  матеріально-технічними  та  іншими  ресурсами.
( Частина  друга статті 12  в  редакції  Закону  N  481/96-вр  від
12.11.96 )
     У передбачених законом випадках підприємець  або  громадянин,
який  працює  у  підприємця  по  найму,  може  бути  залучений  до
виконання в робочий час державних обов'язків.  Орган,  що  приймає
таке рішення, відшкодовує підприємцю відповідні збитки.
     Спори   про   відшкодування  збитків  вирішуються  судом  або
арбітражем відповідно до їх компетенції.

     Стаття 13. Гарантії майнових прав підприємця

     Держава гарантує недоторканність майна  і  забезпечує  захист
права власності підприємця.
     Вилучення  державою  у  підприємця  його основних і оборотних
фондів та іншого використовуваного ним майна не  допускається,  за
винятком  випадків,  передбачених законодавчими актами України.
     Збитки, завдані підприємцю внаслідок  порушення  громадянами,
юридичними  особами  і  державними органами його майнових прав, що
охороняються законом,  відшкодовуються  підприємцю  відповідно  до
чинного законодавства.

     Стаття 14. Державна підтримка підприємництва

     З  метою  створення сприятливих організаційних та економічних
умов для розвитку підприємництва держава:
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?