Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 314


;  на умовах і в порядку,  передбачених  чинним  законодавством,
надає   земельні   ділянки,   передає  підприємцю  державне  майно
(виробничі та нежилі  приміщення,  законсервовані  й  недобудовані
об'єкти та споруди, невикористовуване устаткування), необхідні для
здійснення підприємницької діяльності;
     відповідно  до  статті  12  цього  Закону  сприяє організації
матеріально-технічного     забезпечення     та      інформаційного
обслуговування підприємців, підготовці і перепідготовці кадрів;
     здійснює первісне облаштування неосвоєних територій об'єктами
виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх
у кредит підприємцям;
     стимулює за допомогою економічних важелів (цільових субсидій,
податкових  пільг  тощо)  модернізацію   технології,   інноваційну
діяльність, освоєння нових видів продукції та послуг;
     надає підприємцям цільові кредити;
     подає підприємцям інші види допомоги.

     Стаття 15. Державне регулювання підприємництва

     Держава   законодавчо   забезпечує  свободу  конкуренції  між
підприємцями,   захищає   споживачів   від   проявів   несумлінної
конкуренції  та  монополізму  в  будь-яких  сферах підприємницької
діяльності.
     Органи  державного  управління  будують  свої   відносини   з
підприємцями, використовуючи:
     податкову   та   фінансово-кредитну    політику,    включаючи
встановлення  ставок  податків  і процентів по державних кредитах;
податкових пільг; цін і правил  ціноутворення;  цільових  дотацій;
валютного курсу; розмірів економічних санкцій;
     державне   майно  і  систему  резервів,  ліцензії,  концесії,
лізинг, соціальні, екологічні та інші норми і нормативи;
     науково-технічні, економічні та соціальні  республіканські  й
регіональні програми;
     договори на виконання робіт і поставок для державних потреб.
     Втручання   державних   органів   у  господарську  діяльність
підприємців  не  допускається,  якщо  вона не зачіп
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?