Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 302


у, яка здійснюється
фізичними  та  юридичними  особами,  зареєстрованими  як  суб'єкти
підприємницької    діяльності     у     порядку,     встановленому
законодавством.

     Створення (заснування)  суб'єкта підприємницької діяльності -
юридичної особи,  а також володіння корпоративними  правами  не  є
підприємницькою    діяльністю,    крім    випадків,   передбачених
законодавством.
(  Стаття  1  в  редакції  Закону  N  1481-III  (  1481-14  )  від
22.02.2000 )

     Стаття 2. Суб'єкти підприємницької діяльності

     Суб'єктами підприємницької діяльності  (підприємцями)  можуть
бути:
     громадяни  України,  інших держав, особи без громадянства, не
обмежені законом у правоздатності або дієздатності; ( Абзац другий
статті  2  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом  N 1807-III
( 1807-14 ) від 08.06.2000 )
     юридичні особи  всіх  форм  власності,  встановлених  Законом
України  "Про власність"  ( 697-12 );
     об'єднання  юридичних  осіб,  що  здійснюють   діяльність   в
Україні  на  умовах  угоди про розподіл продукції. ( Частину першу
статті   2   доповнено   абзацом  згідно  із  Законом  N  1807-III
( 1807-14 ) від 08.06.2000 )
     Щодо  юридичних  осіб  та  громадян,  для яких підприємницька
діяльність не є основною, цей Закон застосовується до тієї частини
їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.
     Найменування  суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної
особи  повинне  містити  відомості  про його організаційно-правову
форму та назву. У найменуванні суб'єкта підприємницької діяльності
- юридичної особи забороняється використання повних або скорочених
найменувань    органів    державної   влади,   органів   місцевого
самоврядування   та   похідних   від   цих  найменувань,  а  також
найменувань, тотожних найменуванню іншого суб'єкта підприємницької
діяльності  -  юридичної особи чи об'єднання громадян, внесених до
відповідних  реєстрів.&
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?