Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 303


nbsp; (  Статтю  2  доповнено частиною згідно із
Законом N 2356-III ( 2356-14 ) від 05.04.2001 )
     Не  допускається  заняття  підприємницькою  діяльністю  таких
категорій  громадян:  військовослужбовців,  службових осіб органів
прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного
арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади і
управління,  які  покликані  здійснювати  контроль  за  діяльністю
підприємств.
     Особи,  яким  суд  заборонив  займатися певною діяльністю, не
можуть  бути  зареєстровані  як  підприємці  з  правом  здійснення
відповідного  виду діяльності до закінчення терміну, встановленого
вироком суду.
     Особи,  які   мають   непогашену   судимість   за   крадіжки,
хабарництво   та   інші   корисливі   злочини,   не   можуть  бути
зареєстровані як підприємці, не можуть виступати  співзасновниками
підприємницької  організації,  а  також  займати в підприємницьких
товариствах та їх спілках (об'єднаннях) керівні посади  і  посади,
пов'язані з матеріальною відповідальністю.

     Стаття 3. Свобода підприємницької діяльності

     Підприємці  мають  право  без  обмежень  приймати  рішення  і
здійснювати  самостійно  будь-яку  діяльність,  що  не  суперечить
чинному законодавству.
     Особливості    регулювання   окремих   видів   підприємництва
встановлюються законодавством України.
     Перелік   видів   діяльності,   підприємництво   в   яких  не
застосовується  у  зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт
та  необхідністю  централізації функцій управління, встановлюється
Верховною  Радою  України.  (  Частина  третя статті 3 із змінами,
внесеними  згідно  із Законом N 304/95-вр від 13.07.95, в редакції
Закону  N  1775-III  ( 1775-14 ) від 01.06.2000 - набирає чинності
02.11.2000 )

     Стаття 4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності

     Діяльність, пов'язана    з    обігом   наркотичних   засобів,
психотропних речовин,  їх  аналогів  і 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?